Vill Ni bli sponsor?

Verksamheten bedrivs helt av ideell kraft för att bevara vårt kulturarv. Alla former av sponsring och bidrag mottages tacksamt, samarbeten och win-win förhållanden välkomnas!

Har ni en idé eller vill bli kontaktad av oss för att höra våra idéer? Vänligen kontakta vårt kansli. Föreningen För Fulla Segel och Stiftelsen Skaftökuttern vill tacka alla sina sponsorer utan vars hjälp vår verksamhet inte skulle kunna genomföras.

 

 

Med bidrag till T/S Kvartsita

 

 

 

 

Föreningen Fiskebäckskils Strandsittare

 

Islandsfiskares förening

 

Alice o Helge Källssons Stiftelse

för utbildning och forskning