Vill Ni bli sponsor?

Verksamheten bedrivs helt av ideell kraft för att bevara vårt kulturarv. Alla former av sponsring och bidrag mottages tacksamt, samarbeten och win-win förhållanden välkomnas!

Har ni en idé eller vill bli kontaktad av oss för att höra våra idéer? Vänligen skicka ett mail så hör vi av oss! E-post: sponsring@kvartsita.se

Föreningen För Fulla Segel vill tacka alla sina sponsorer utan vars hjälp vår verksamhet inte skulle kunna genomföras.

 

 

Med bidrag till T/S Kvartsita