kallelse

Årsmöte 2016

Härmed kallas alla medlemmar på årsmöte lördagen den 27 februari kl 12:00 i Fiskebäckskils församlingshem. Vi hoppas att ni alla vill komma och göra er röst hörd.

Dagordning

  1. Mötets öppnande

  2. Mötets behörighet och beslutsmässighet

  3. Val av mötesordförande och mötessekreterare

Kallelse till årsmöte

Alla medlemmar kallas till årsmöte i För Fulla Segel. Mötet kommer hållas lördag 23 februari kl 12:00 i Fiskebäckskils församlingshem.

Prenumerera på RSS - kallelse