Vinterunderhållet i full fart!

Andra arbetshelgen för vintern har just passerat och även denna med 15-20 deltagare! Många stora arbeten är i full gång, bland annat en stor renovering av besättningsutrymmena i kajutan och byte av delar av salongstaket. Förutom detta slipas och lackas det såklart både inne och ute, maskin städas ur och tusen andra småsaker fixas. Att vi kan ta tag något så stort som en kajutarenovering beror på att antalet aktiva kvartsitianer äntligen ökar igen, särskilt på ungdomssidan. Det blir även vanligare att en del som i första hand seglar andra skutor hjälper till på våra arbethelger ibland, och likaså att våra ungdomar kommer på andra skutors arbetsdagar. Det är såklart fantastiskt roligt att se, både att gemenskapen växer hos oss och att det knyts många kontakter med de andra skutorna längs kusten! Fortsätter glädjen och energin i den här takten kommer vi kanppt känna igen vår kära skuta om ett par somrar!

Nästa arbetshelg blir den 18-21 december då även föreningens julfest går av stapeln. Missa inte det!