Utbilda dig till instruktör!

Förr var det professor Lus E. Platting som höll i undervisningen ombord på Kvartsita. Nu är det Marie Doverbo som är ansvarig. Kontakta henne på utbildning@kvartsita.se om du vill utbilda dig till instruktör och lära dig att segla skuta och instruera andra i skutseglingens ädla konst. Vi står för utbildningen. Ingen förkunskap krävs.