Thordénstiftelsen tilldelar Kvartsita 100.000 kr!

T/S Kvartsita har den 3/11 2014 tilldelats ett bidrag om 100.000:- av Thordénstiftelsen att användas för renovering av däck och byssa. Läs mer.

Vi vill tacka alla våra sponsorer och bidragsgivare utan vars hjälp vår verksamhet inte skulle kunna genomföras!
 
Verksamheten bedrivs helt av ideell kraft för att bevara vårt kulturarv. Har ni en idé eller vill bli kontaktad av oss för att höra våra idéer? 
Vänligen skicka ett mail så hör vi av oss; sponsring@kvartsita.se. Vi tar även tacksamt emot bidrag till Elsa och Gunnars fond för fortsatt utveckling av vår ungdomsverksamhet. Sätt in din donation på "8368-3, 914 678 323-9" (Swedbank).