Styrelsemötesreferat 130119

I lördags hölls 2013 års första styrelsemöte. I fortsättningen kommer vi försöka publicera ett kort referat från mötena så att våra medlemmar kan få bättre insyn i styrelsens arbete och kunna hålla sig á jour med vad som diskuteras för tillfället.

De stora punkterna på mötet var att planera föreningens årsmöte i februari samt att börja detaljplanera sommarens Vänerturné. Vi beslutade att hålla årsmötet lördagen den 23 februari kl 12:00 i Fiskebäckskils församlingshem. Alla övriga detaljer om mötet kommer att postas per brev till alla medlemmar under vecka 6, och en officiel kallelse kommer även att postas här på hemsidan fredag 8 februri.

Angående Vänerturnén beslutades att redan nu höra av sig till de hamnar där vi kommer byta besättning för att säkerställa kajplats, el o dyl. Vi kommer även att börja undersöka övriga hamnar kring Vänern för att hitta lämpliga dagsmål och sevärdheter. I det ingår även att höra av sig till lokala turistbyråer för att höra om där finns några särskilda event värda att besöka, liksom för att försöka få hjälp att göra pr i regionerna kring Vänern. Vi diskuterade också hur vi ska lösa det logistiska med att transportera besättning och förnöderheter till och från båten.

Slutligen diskuterades hur vi ska nå ut till fler, och i samband med detta diskuterades även vidareutvecklingen av hemsidan. Saker som vi hoppas kunna implementera snart är exempelvis möjlighet för medlemmar att logga in för att få tillgång till fler funktioner, möjlighet att anmäla sig till seglarskolor direkt via ett formulär på hemsidan samt i och med det ett förbättrat bokningssystem. Har du några förslag på hur hemsidan kan förbättras så tar vi gärna emot dina idéer. Ett kontaktformulär till webmaster finns längst ner till höger i sidfoten (klicka på 'webmaster'), eller så kan du klicka HÄR.