Statens Maritima Museer tilldelar ekonomiskt stöd

Som en del i sitt arbete att bevara historiskt värdefulla fartyg tilldelar Statens maritima museer varje år ett ekonomiskt stöd till utvalda fartygsprojekt.

Vi är otroligt glada att i år, som ett av 34 sökande fartyg, få mottaga 225 000 kronor att användas för förbättringsarbeten av T/S Kvartsitas skrov!

Vi vill även passa på att tacka alla våra sponsorer och bidragsgivare utan vars hjälp vår verksamhet inte skulle kunna genomföras!

Verksamheten bedrivs helt av ideell kraft för att bevara vårt kulturarv. Har ni en idé eller vill bli kontaktad av oss för att höra våra idéer? 
Vänligen skicka ett mail så hör vi av oss; sponsring@kvartsita.se. Vi tar även tacksamt emot bidrag till Elsa och Gunnars fond för fortsatt utveckling av vår ungdomsverksamhet. Sätt in din donation på "8368-3, 914 678 323-9" (Swedbank).