Sjöhistoriska tilldelar Kvartsita ekonomiskt stöd

"Sjöhistoriska museet fördelar nu 1 miljon kronor till bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I år får fem fartyg ta del av stödet,"

Vi är fantastiskt glada att det Idag har blivit klart att T/S Kvartsita är ett av de fem fartyg som utsetts att ta del av detta ekonomiska stöd. Stödet skall användas till att bekosta en reparation av skrovet.

Läs mer på:

Sjöhistoriska museets hemsida

Båtliv