Medlemsmöte september 2013

FFS kallar alla medlemmar till medlemsmöte den 21 september kl 15:00-18:00 i Kvartsitahuset.

Under året, både under vinterunderhållet och seglingssäsongen, har det blivit tydligt att vi nu är för få medlemmar för att kunna upprätthålla föreningens nuvarande verksamhet. Styrelsen vill därför kalla till medlemsmöte för att diskutera föreningens framtid. OBS att detta inte är ett extrainkallat årsmöte utan ett rent diskussionsmöte, och att mötet därför inte har rätt att ta några beslut om föreningens framtid.

Mer info finns HÄR, där även ytterligare info och möteshandlingar kommer upp allt eftersom de färdigställs.