Kallelse till årsmöte

Alla medlemmar kallas till årsmöte i För Fulla Segel. Mötet kommer hållas lördag 23 februari kl 12:00 i Fiskebäckskils församlingshem. De viktigaste punkterna på mötet är att välja ny styrelse för 2013 samt att diskutera verksamhetsplan och budget för det kommande året. Inga motioner har inkommit.

Dagordning och övriga möteshandlingar finner ni som filer länkade i denna nyhetspost. Fler handlingar kommer läggas upp under de närmsta dagarna.

DAGORDNING (pdf)
SEGLINGSPROGRAM 2013 (pdf) - seglingar bokade t.o.m 130208
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 (pdf)
VERKSAMHETSPLAN 2013 (pdf)

 

Uppdaterat 2013-02-12:

Likt inför varje årsmöte vill vi göra alla extra uppmärksamma på att ha betalt in sin medlemsavgift för 2012 innan mötet. Har man inte betalt sin medlemsavgift har man inte rösträtt, och därmed ingen möjlighet att vara med och påverka.

Medlemsavgifter för 2012:

  • Enskilt medlemskap, vuxen 200 kr/år
  • Enskilt medlemskap, ungdom och pensionär 150 kr/år
  • Familjemedlemskap (alla på samma adress) 400 kr/år
Sätt in aktuellt belopp till BG 895-7268 och ange namn, adress, telefonnummer, mailadress och personnummer på blanketten. Det rekommenderas att du även skickar ett mail med dessa uppgifter till info@kvartsita.se, så underlättar du hanteringen och kommer med i medlemsregistret fortare.
 
Väl mött på årets bästa årsmöte! :)