Extra stämma pga ändring av stadgar 9/12 kl 18

Bild för Peter Jonsvik

Texten uppdaterad 2019-12-10

De nya stadgarna för FFS är nu antagna och gäller. Du kan läsa stadgarna här.

Här kan du läsa dom nya stadgarna från feb 2019 

-----------------------------------------------------------------------

 

Extrastämma 9/12 kl 18 för att konfirmera beslutet från årsstämman tidigare i år. Det ska vara ett möte utöver årsstämman där ändringen av stadgarna bestäms. Vi måste göra detta innan årsskiftet för att det ska bli rätt. Detta blir enda punkten på dagordningen: Ändring av stadgar enligt beslut från årsstämman 2019. Inga ändringar får göras.

Om ändringar ska göras framöver av stadgarna så blir det ett nytt beslut på årsstämma och ett extramöte under året. 

 

Välkomna till extrastämman. Efter mötet har styrelsen möte som börjar kl 18:30

 

Kallelse och förslag till dagordning för extrastämma i föreningen För Fulla Segel (FFS)

 

Datum: 2019-12-09

Plats: Kvartsitahuset

Tid: 18.00

1. Öppnande av mötet

2. Fråga om mötets behöriga utlysande

3. Val av ordförande och sekreterare för mötet

4. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera protokollet

5. Godkännande av dagordningen

6. Att ta ställning till stadgeändringen som föredrogs och godkändes på årsmötet 2019-02-02, enligt § 14 i föreningens stadgar.

7. Mötets avslutning

 

Här kan du läsa dom nya stadgarna från feb 2019 och som nu ska konfirmeras, dvs antas för en andra gång.