Avriggning - arbetslördagar och torsdagsgruppen

Bild för Peter Jonsvik

6/10 Nu har höstarbetet börjat och vi startar avriggningen 6 okt på hemresan från Öckerö. 

7/10 Tar vi ner topparna. kl 9

8/10 Arbetstisdag kl 9

10/10 Torsdagsgruppen kl 9

12/10 Arbetslördag kl 9. Varannan lördag framöver, dvs 26/10, 9/11, 23/11, 7/12

19/10 Arbetslördag kl 9. Fixa hyllorna i containern och lägg in seglen. Ordna plats för master mm.

21/10 Arbetsmåndag. Vi börjar tidigt och sen tar vi ner bägge masterna kl 10.

24/10 Torsdagsgruppen kl 9. Om allt har gått bra så börjar vi täckningen av båten.

26-28/10 Arbetshelg. Lördag kl 9. Du som är intresserad kan anmäla dig på Facebook. Du kan komma redan på fredagen om det passar. Mats Svensson är ansvarig tillsammans med Börje Magnusson.

31/10 Torsdagsgruppen kl 9

Täckställningen är på plats nu gäller att få presenningarna på plats. Nu har vi möjlighet att få vinterskruden på plats och vinterarbetena kan på börjas

Arbeten på gång: 

 • Täckning av fartyget. 
 • Ankarna ligger på land. 
  • Hydraulslangar till ankarspelet, resterande 4 slangar bytes.
  • Kätting losstages från fartyget och tas ombord.
 • Masterna ligger snyggt upplagda på land. Båda masternas kvalitet bedöms vara ok för kommande säsonger. 
  • Salningarna ses över
  • Masterna renskrapas oljas in
  • Riggvirar ses över i sin helhet med ny inklädnad på stormasten och byte av vevlingar på båda
 • Övriga Rigg-virar oljas in och förvaras under skydd
 • Ställ för bommar o gafflar under konstruktion bakom kvartsitahuset
  • Väntar o hoppas på Haki ställning från GRG.
 • Städa undan saker som inte behövs
 • + div annat

 

7/11 Torsdagsgruppen kl 9

9/11 Arbetslördag kl 9. Ansvarig Bo Olsson. Inställd då inga anmält sig.

14/11 Torsdagsgruppen kl 9

21/11 Torsdagsgruppen kl 9

23/11 Arbetslördag kl 9.

28/11 Torsdagsgruppen kl 9

5/12 Torsdagsgruppen kl 9

7/12 Arbetslördag kl 9. Ansvarig: Wiggo Lander. Julmarknad i Kvartsitahusets övervåning med Konsthantverkare kl 11-15:30.  Även julmarknad på Lyckans Slip från kl 12-17 lördag och söndag.

9/12 kl 18 EXTRASTÄMMA - ändring av stadgarna i FFS enligt beslut på årsstämman tidigare i år. 

12/12 Torsdagsgruppen kl 9

19/12 Torsdagsgruppen kl 9

2/1 Torsdagsgruppen kl 9

9/1 Torsdagsgruppen kl 9

16/1 Torsdagsgruppen kl 9

 

 

Lyckans Slip har julmarknad 7-8 december. Kvartsita ligger troligtvis kvar vid bryggan och vi kanske medverkar på något sätt ev utställning i Kvartsitahuset.

 

Sen fortsätter arbetet och flera av oss är på Kvartsita varje dag och jobbar. Hör av dig till Wiggo om du vill vara med i arbetet eller mejla på: 

info@kvartsita.se