Årsmötesprotokoll 2016

FFS årsmöte hölls den 27 februari och protokollet är nu justerat och klart.

Sammanfattningsvis har förra året varit ett bättre år då antalet aktiva medlemmar ökat kraftigt, särskilt på ungdomssidan. Från att ha varit 4-5 st på arbetshelgerna tidigare år har vi nu snittat ca 20 pers på höstens helger och våren ser ut att gå lika bra. Dock är vi fortsatt dåliga på att behålla våra stödmedlemmar, något som styrelsen kommer fokusera på att förbättra under 2016. Seglingsprogrammet innehåller fler seglingsdagar än de senaste åren och vi kommer försöka deltaga i båda etapperna på Nordisk Seglats. Det finns fortfarande många problem men den nedåtgående trend vi sett under många år har definitivt vänt de senaste 2-3 åren och vi är på väg uppåt igen.

Årsmötesprotokoll 2016