Årsmöte och Kvartsita i LP

Den 25 mars hölls föreningens årsmöte då ny styrelse valdes. FFS styrelse för 2018 består av dessa personer:

  • Ordförande: Peter Gustavsson
  • Sekreterare: Jenny Aronsson
  • Kassör: Anna Dijkstra
  • Ledamöter: Bo Olsson, Mats Svensson, Maya Lehtipalo, Linnea Solberg
  • Suppleanter: Marie Doverbo, Emma Harper, Tor Colliander

Förutom detta klubbade vi även igenom årets verksamhetsplan inklusive seglingsprogram, liksom ett beslut att starta en ungdomsstyrelse som kan bevaka våra ungdomars intressen i föreningen.

Trevligt nog hittade vi en stor artikel i LP om oss dagarna efter mötet! Lena H var snäll och klippte ihop den, läs ovan