Extrastämma 2018

Datum: 
sön, 2018-09-09 13:00

Alla medlemmar i FFS kallas till extrainsatt årsmöte för att diskutera föreningens framtid. Föreningen har i många år brottats med problem av olika slag (ekonomiska, underhåll, sjunkande medlemsantal, få gäster etc) men har de senaste åren haft ett uppsving på samtliga områden. Under 2017 tappade vi dock ett antal eldsjälar och nyckelpersoner vilket gjorde att vi var väldigt få engagerade på vinterns arbetshelger (diskuterades på årsmötet). Tron var ändå att de aktiva medlemmarna skulle återvända till seglingssäsongen och skutan lyckades till slut bli seglingsklar med minsta möjliga marginal innan TS-inspektion och säsongsstart.

Under säsongen 2018 har vi dock haft enorma problem med att hitta besättning till våra seglingar. Majoriteten av de nya som tillkommit de senaste 2-3 åren har fortsatt att lysa med sin frånvaro även under sommaren. På ungdomssidan (instruktörer) är det en handfull personer som står för absoluta majoriteten mandagar och de personerna är hårt pressade. Ännu värre är det med skeppare och kockar – vi har en ensam skeppare som ställt upp på allt utom det 10-tal dagar vi lyckas hitta andra skeppare till. Av sommarens redan glesa seglingsprogram har vi varit tvungna att ställa in delar av totalt tre seglingar hittills pga skepparbrist, vi har saknat kock på en del dagar där detta behövts och det har hänt att vi seglat med en ensam instruktör.

Vi har alltså en situation där vi har

 • en båt som trots senaste vintern fortfarande är i bättre skick än på länge,

 • ökande antal bokningsförfrågningar varav flera återkommande stamgäster som köper dyra flerdagsseglingar,

 • seglarskolor som sällan ställs in pga brist på elever,

 • samt en ekonomi som (även om den haltar) precis går runt med hjälp av de bidrag vi får,

 • men alldeles för få engagerade medlemmar som vill vara en del av verksamheten.

Styrelsen har i dagsläget svårt att se hur vi ska kunna fortsätta bedriva verksamheten med det lilla antalet personer som vill engagera sig, och kallar därför till detta medlemsmöte för att få medlemmarnas input till hur vi ska fortsätta framåt. Vi ifrågasätter också syftet med att hålla igång en verksamhet som väldigt få bryr sig om. Styrelsen ser därför ett antal olika alternativ:

 • Lägg ner föreningen – innebär sannolikt att Kvartsita säljs

 • Föreslå stiftelsen att sälja Kvartsita och köpa en mindre båt – detta kan ge oss lägre krav på framförallt skepparbehörighet, underlätta bemanning och förhoppningsvis ge enklare underhåll.

 • Gå samman med annan skutförening (t.ex Britta, Westkust) – slå samman besättningspoolerna, exempelvis genom att en av båtarna säljs. Alternativt endast ett mycket nära samarbete med ex. gemensamma kanslister, arbetsdagar etc.

 • Anställ minimibesättning under seglingssäsongen – lämnar fortfarande problemet med lågt deltagande under vintern.

 • Fortsätt som nu – inget vi i någon av styrelserna ser som ett realistiskt alternativ.

Glöm inte att medlemsavgiften för 2018 behöver vara betald för att ha rösträtt på årsmöten! Medlemsavgiften sätts in på BG 895-7268 eller swisha till 1233481017. Minns du inte om du betalt, maila kansliet och fråga!

När: 9 september kl 13:00
Var: Fiskebäckskils församlingshem
Vilka är välkomna: Alla medlemmar i FFS 2018
Övrigt: Fika liknande den på årsmötena kommer att finnas. Finns det något som du vill diskutera eller att styrelsen ska presentera på mötet så maila styrelsen@kvartsita.se.

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behörighet och beslutsmässighet

 3. Val av mötesordförande och mötessekreterare

 4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

 5. Adjungeringar

 6. Fastställande av dagordning

 7. Motioner
  a) FFS framtid
 8. Övriga frågor

 9. Mötets avslutande

Plats: 
Fiskebäckskils församlingshem