Arbetsgrupper och styrelsen

 

För Fulla Segels styrelse 2019

Föreningens styrelse sköter ruljansen i föreningen mellan årsmötena och samordnar föreningens verksamhet. Har du någon fråga specifikt till oss i styrelsen så kontakt kansliet. För bokningsförfrågningar och allmänna frågor kontakta vänligen vårt kansli på info@kvartsita.se. Det går även bra att ringa till på 0707-793234 Kia Jonsvik som är kanslist t.v.

Styrelsens ledamöter 2019 är:

  • Ordförande: Wiggo Lander 072-7322903
  • Sekreterare, DP: Tor Colliander 070-2838855
  • Kassör: Peter Jonsvik 070-9710574
  • Ledamöter: Bo Olsson, Mats Svensson, Lennart Martinson, Börje Magnusson
  • Suppleanter: Linnéa Solmarken, Kia Jonsvik, Lena Hermansson
  • Revisor: Niclas Kazmierczak 

Kansliet

Kansliets telefon är till vår kanslist Kia Jonsvik 0707-793234. Föreningens e-post är info@kvartsita.se

Föreningens arbetsgrupper

I föreningen finns flera arbetsgrupper som avlastar styrelsen genom att ta hand om olika delar av den dagliga verksamheten. Dessa grupper tar gärna emot hjälp med både stort och smått. Finns det något område som intreserar Dig extra mycket så tveka inte att ta kontakt med den ansvarige för varje grupp.

Tekniska gruppen

Vår tekniska grupp håller koll på Kvartsitas fysiska status samt leder och organiserar föreningens underhållsarbete. Under vintern arrangerar de arbetshelger dit alla är välkomna för att hjälpa till att hålla vår skuta vacker (och för att umgås mellan seglingssäsongerna). Wiggo Lander ansvarig.

Torsdagsgruppen: Varje torsdag samlas ett gäng pensionerade föreningsmedlemmar för att arbeta och dricka kaffe. Denna grupp tar ofta tag i några av de större underhållsprojekten för vintern på grund av sin gedigna erfarenhet.

Ansvarig för gruppen är Sture Hornebrandt (Torsdagsgruppen)
Kontakt: Maila kansliet på info@kvartsita.se och be om Stures telefonnummer/ mailadress.

Kvarts(IT)agruppen

IT-gruppen administrerar vår hemsida och filar på nya snygga funktioner. De håller även koll på föreningens sidor på facebook och liknande.

Ansvarig person för gruppen är Peter Jonsvik

Utbildningsgruppen

FFS utbildningsgrupp ansvarar för utbildningen av nya befäl ombord. Vi har egen utbildning för blivande instruktörer, båtsmän och kockar och kan även stötta dig som siktar på skeppare, bästeman (styrman) eller maskinist.

Ansvarig för gruppen Wiggo Lander

PR-gruppen

Vår PR-grupp ser till att just Du fått reda på sommarens seglingsprogram. Gruppen organiserar FFS närvaro på mässor, producerar reklammaterial och raggar nya medlemmar till föreningen. Ansvarig är Peter Jonsvik.

Bemanningsgruppen

Bemanningsgruppen fördelar besättningsplatserna på våra seglingar och ser till att vi alltid har en bra besättning ombord.

Ansvarig för gruppen är Kia Jonsvik

Stiftelsen Skaftökuttern

Stiftelsen Skaftökuttern äger Kvartsita, bryggan och föreningshuset, medan all verksamhet bedrivs av föreningen FFS.

Stiftelsens ordförande är Wiggo Lander.
Kontakt: 072-7322903   Epost: wiggo.lander@telia.com 

Ledamöter i stiftelsen styrelse är: Wiggo Lander, Bo Olsson, Börje Magnusson, Lennart Martinsson, Peter Jonsvik, Tor Colliander, Kia Jonsvik. Suppleanter: Lena Hermansson, Mats Svensson, Linnéa Solmarken.