Primära flikar

Västkustens Segel Skut Träff 4-6 okt

Antal platser: 26. På- och avmönstring i Fiskebäckskil. Tre dagars segling i Göteborgs norra skärgård. Pris: 2000 kr. Ungdom/pensionär 1800 kr. 

Anmäl dig här via hemsidan och betala även Betalningsinformationen.

4 okt till 6 okt